Sunday, November 24, 2013

Цээжинд багтаж үл чадах Амьсгал ...

Цээжинд багтаж үл чадах Амьсгал
Тэвчиж ядах уур бухимдал
Тэгээд ХОЛ.

Магад ОЙР байхыг үгүйсгэхгүй тэр нэгэн юу  нь мэдэгдэхгүй ямарваа нэгэн зүйл

Бусад нь хэвээрээ байрандаа
Миний , анзаараагүй , сонирхохыг хүсээгүй , мэдээгүй тэр бүхэн .. 

Гэвч ОРШСООР байгаа нь сонин.

МЭДЭГДЭХГҮЙ .

/ 2012-01-02 /