Wednesday, November 13, 2013

Aлга болохуйд...


Нүдний өмнө үзэгдээд өнгөрөх хүршгүй эгэл зэрэглээ. Хүршгүйн завсар гацсан мэт. Хүсэл унтарсан гал уулын тогоо мэт. Хэзээ нэгэн цагт дахин сэргэх атугайд найдан хоцрох.  Тэг бөглүүд. Тэр аглагт. Уусан ууссаар алга болохуйд...