Tuesday, January 3, 2012

Салхи чамайг мэдэрмээр байна , уужим орон зайд ...
Xаашаа ч хамаагүй дагаад хийсмээр ..
Өндөрөөс өндөрт ....