Sunday, January 1, 2012

Оны эхний өдөр таалагдсангүй .

Гэхдээ нөгөө хүмүүсийн хэлдэгээр эхний өдрөөр энэ жилээ шинжих гэсэнгүй ээ .
Дүнсгэр өдөр байв . Биеэ барьж сурах талаар бодов.
Амьсгал минь цээжиндээ багтаж ядтал багтарав.
Яахуу хальт сатаарсаны улмаас гайгүй болсон байх .
Мэдэхгүй юм даа , бас ойлгохгүй юм.