Sunday, September 18, 2011

Санагдах ...

Хэн ч гаргаж , татаж дийлэхээргүй ГҮН ангал руу унасан бололтой би ...,