Saturday, September 17, 2011

Явж чаддагсан бол Дүүлэн нисэхгүй амар байхсан :( - " СААРАЛ "

Юу ч байхгүй .