Wednesday, August 17, 2011

Үхэл ч бас хөгжим............

Үхлийн тухай битий бод, үр минь
Үхлээс ч амьдралаас ч бүү ай
Тэд бидний биед хамтдаа л оршин буй
Тэд бол найз нөхөд: хийл ба төгөлдөр хуур

Амьдралыг бодож олсон тэрээр л үхлийг бодож олсон юн
Айх хэрэггүй, үр минь, хаана нь ч тэр ертөнц л буй
Жам ёс бүхэнд хүчирхэг аялгуу оршин буй
Жаахан хүүн минь! Үхэл ч бас хөгжим л юм