Tuesday, March 1, 2011

Юуч ярилгүй, хэн нэгэнтэй удтал ширтэлцээд суухсан...Юуч хэлээгүй атлаа харцнаасаа гунигаа хуваалцахсан...

Юуч ярилгүй, хэн нэгэнтэй удтал ширтэлцээд суухсан...
Юуч хэлээгүй атлаа харцнаасаа гунигаа хуваалцахсан...С.А...


Юуч ярилгүй, хэн нэгэнтэй удтал ширтэлцээд суухсан...
Юуч хэлээгүй атлаа харцнаасаа гунигаа хуваалцахсан...С.А...


Юуч ярилгүй, хэн нэгэнтэй удтал ширтэлцээд суухсан...
Юуч хэлээгүй атлаа харцнаасаа гунигаа хуваалцахсан...С.А...