Tuesday, November 10, 2015

Reflection in a mirror 2015.11.10

Тэнэгтээд байгаарааай гэж өөртөө мянгантаа хэлсэн ч ,
тэнэгтсээр бх би болон бид хоёр.
Надаас буух дүрс , тусах тусгал  ийм л ажгуу.