Thursday, December 4, 2014

Шивнээ


Ховор тохиох зүүд . Шивнээ  .
" Юмсыг битгий өнгөтөөр хараарай .."

Дахиж ирсэн.
"Өөртөө л үнэнч байгаарай  ..."