Sunday, November 16, 2014

Cонирхолтой үгс***
Хэтэрхий гүн сэтгэлд
Хэзээ ч гүехэн мэдрэмж тогтдоггүй.

***