Tuesday, January 28, 2014

Zen. Зэн

Ойд нэг л сайхан амгалан ...

 Тэнд өвөл , зун , намар хавар ч үнэхээр амгалан байдаг. Өөрөөс минь өөр хүнгүйд .