Friday, December 27, 2013

Title байхүй

Битгий ай . Хэн ч бхгүйд ч байсаар л байх. Оpшилоо мэдэр. Мэдрэхгүй бсан ч болно. Аяандаа мэдрэгдэнэ . Эвлэр