Saturday, November 12, 2011

Дасал болж буй мэдрэмж..

Зүрх өвдөх нь сүүлдээ таатай санагдах ...,